ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ІСТОРІЯХ: ЛЕКЦІЯ 11
Українські землі у другій половині XVIII ст.
Історія про реформи ліквідацію козацтва, масштабні повтання та три поділи Речі Постополитої.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Лівобережна Гетьманщина
Як ви пам'ятаєте, після смерті Данила Апостола у 1734 році справами Гетьманщини завідувало Правління гетьманського уряду, яке складалося з 3 українців та 3 росіян. Козацька старшина була незадоволена втратою гетьманського самоврядування. Але тепер мала достатньо впливових покровителів, щоб змінити ситуацію.


Кирило Розумовський потрапив в Петербург завдяки брату Олексію, який був фаворитом царівни Єлизавети. Швидко здобув популярність. Єлизавета погодилася відновити гетьманат, і гетьманом став саме Кирило Розумовський. Він правив з 1750 по 1764 рік:

 • повернув столицю до Батурина;
 • підтримував містобудування і музику;
 • перейменував старшину на шляхетство;
 • старшинські ради перетворив на Генеральне зібрання (щось на зразок парламенту);
 • без відома російського уряду призначав на посади і роздавав землі;
 • провів судову реформу - шляхетські суди;
 • провів військову реформу - переодягнув козаків в однострої і спорядив артилерією.


Кирило Розумовський
Кирило Розумовський
Коли до влади прийшла Катерина ІІ, вона вмовила Розумовського повернутися до Петербурга і у 1764 р. остаточно ліквідувала гетьманство.

1764-1786 рр. - діяльність Другої Малоросійської колегії. Вона скасовувала політичну автономію українських земель:

 • провели Генеральний опис Малоросії, щоб визначити хто і скільки податків може платити;
 • змінили адміністративно-територіальний устрій - поділили Гетьманщину на три намісництва: Київське, чернігівське та Новгород-Сіверське; Слобожанщина теж стала намісництвом - Харківським.
 • судова система як в Росії;
 • козацьке військо переформували у карабінерські полки (карабінери - кіннотники з гвинтівками, тобто карабінами);
 • 1783 р. - закріпачення селян Лівобережжя та Слобожанщини;
 • ввели панщину.
Запорізька Січ і Південь
Запорізька Січ офіційно була частиною Гетьманщини. Проте на практиці протягом усього періоду історії козацької держави демонструвала непокірний норов та часто вела самостійну політику. Основним прагненням січовиків було зберегти найцінніше - вольницю та свій особливий устрій, що дозволяли їм контролювати степ на перетині кордонів великих держав регіону.


У другій половині XVIII століття на Запоріжжі:

 • зросло населення;
 • зимівники стали великими постійними господарствами;
 • закріпився адміністративний поділ на паланки;
 • напіврозбишацький спосіб воювати став менш ефективним.
1768-1774 рр. - Російсько-турецька війна, перемогу у якій здобула Росія.

Як наслідок, Запорізька Січ втратила останній аргумент на користь свого існування - оборону степових кордонів.

1775 р. - остаточна ліквідація Запорізької Січі, російське військо зруйнувало Підпільненську Січ.

Частина козаків встигла втікти на територію Османської імперії, де, з дозволу султана, заснувала Задунайську Січ в гирлі Дунаю. На прохання Катерини ІІ повернутися в рідні землі, задунайці люб'язно відмовляли.
Російський князь Григорій Потьомкін продовжив колонізацію українського степу. Він сприяв заселенню і освоєнню цих земель, зокрема не ловив селян-утікачів з інших частин держави. Іншим джерелом поповнення населення краю стали іноземні колоністи, насамперед із Балкан. За врядування Потьомкіна також було засновано великі міста українського Півдня, такі як Катеринослав (а нині Дніпро), Миколаїв, Херсон та Севастополь.
1783 р. - ліквідація Кримського ханства.

У наслідок ще однієї російсько-турецької війни (1787-1791 рр.) Росія закріпила свої попередні територіальні здобутки, зокрема - Крим. І ще отримала нові землі між річками Південний Буг та Дністер.


Правобережжя
Як ви пам'ятаєте з минулої лекції, Правобережжя знову портапило під контроль Речі Посполитої, і там ліквідували козацтво. Повернулася шляхетська демократія, економічно край був дуже розореним. Православних утискали. Політична ситуація була дуже нестабільна.

Через це спалахували постійні розбійницькі бунти. Зокрема, особливого поширення набув гайдамацький рух. До звичайних банд розбійників почали доєднуватися козаки.

1768 р. - Коліївщина - наймасштабніше гайдамацьке повстання.

Раніше того року Катерина ІІ вимусила польського короля прийняти акт зрівняння у правах православних і протестантів з католиками. Незадоволені цим польські шляхтичі і священики на Поділлі утворили Барську конфедерацію і почали репресії проти місцевого православного населення. Це стало приводом Коліївщини.
Загін повстанців у Холодному Яру зібрав запорозький козак Максим Залізняк. Вони пішли на Умань. Місто мав захистити загін козаків на чолі з Іваном Гонтою, що перебував на службі у польських шляхтичів Потоцьких. Однак, козаки перейшли на бік повсталих. Повстання охопило все Правобережжя та перекинулося на Волинь, Поділля та Полісся.
Дісталося всім, кого гайдамаки зараховували до своїх кривдників: польській шляхті, католицьким та уніатським священникам, а також євреям. Повстання придушили російські війська, які ввели щоб бунт не перекинувся на Лівобережжя.
Олекса Довбуш
Олекса Довбуш
Подібно до гайдамацького руху на Правобережжі, на Галичині, Закарпатті та Буковині діяв рух опришків. Це була помста простолюду за кривди, що чинили польські, угорські та молдавські вельможі. Оскільки козаки географічно не могли допомогти селянам якось підкоригувати свої вимоги, рух опришків мав більше розбійницький характер. Найвідомішим та найуспішнішим ватажком опришків був Олекса Довбуш (1730-40-х рр). Опришківський рух з перемінним успіхом продовжував діяти аж до середини ХІХ ст.

Поділи Речі Посполитої
Шляхетський лад, на якому трималася Річ Посполита достатньо довгий час, тепер все більше послаблював державу. Спроба короля Станіслава Понятовського провести реформи та прийняти конституцію, що зробила б Річ Посполитою конституційною монархією, наразилася на спротив тих, кому подобалися старі порядки. Вони закликали на допомогу іноземні сили. Унаслідок, сильніші сусіди, держави з міцною владою абсолютного монарха, вирішили ліквідувати Річ Посполиту.
Поділи Речі Посполитої відбувалися в три етапи:

 1. У 1772 році Галичина потрапила до складу Австрійської імперії, під управлінням династії Габсбургів як Королівство Галичини і Лодомерії.
 2. У 1793 році Російська імперія отримала Правобережжя, Східну Волинь, Поділля і Брацлавщину.
 3. У 1795 до складу Російської імперії увійшла вся Волинь.
Карта поділу Речі Посполитої
Приєднані до Російської імперії українські землі утворили три губернії - Волинську, Київську та Подільську. Для народів, що населяли Україну це означало ряд важливих змін. Українські греко-католики добровільно-примусово переходили до православ'я.
Українські землі, що опинилися під владою австрійських монархів, встигли пережити у 80-90 рр. XVIII століття ряд важливих реформ, які впроваджували імператриця Марія-Терезія та її син Йосиф ІІ:

 • управлінням займалися німецькі чиновники, а не місцеві шляхтичі;
 • королівство Галичини і Лодомерії поділили на округи, які очолювали старости, підпорядковані губернатору краю, якого призначав імператор;
 • у селах влада належала мандаторам (наглядачам), яких призначали старости округів;
 • містами управляли магістрати, склад яких призначала імперська адміністрація;
 • міські ради - органи місцевого самоврядування;
 • вищий представницький орган краю - сейм; провідні позиції там посіла польська шляхта
 • 1780-1782 рр. - ліквідація особистої залежності селян і обмеження панщини;
 • греко-католиків урівняли в правах з римо-католиками та відкрили для них рівний доступ на державну службу;
 • відновили діяльність Львівського університету;
 • навчання в початкових школах рідною мовою.
Культура
На заміну бароко прийшов стиль класицизму. Для нього характерні чіткі форми, стриманість, раціональність та відсилки до мистецтва Античного Риму.

Приклади в архітектурі: Палац Розумовського в Батурині, Собор Різдва Богородиці у Козельці.

Іван Григорович-Барський - відомий український архітектор того часу, який працював у стилях пізнього бароко і класицизму.

Максим Березовський, Дмитро Березовський і Артем Ведель - тогочасні українські композитори, класики української класичної музики.

Григорій Сковорода - український філософ.


ВИЗНАЧЕННЯ
Паланка - слобода з невеликим укріпленням і козацькою залогою, адміністративно-територіальна одиниця періоду Нової Січі.

Зимівник - спочатку хутір, який використовували для утримання худоби взимку. З другої половини XVIII ст. - велике господарство 3-4 сімей запорожців. В кожному зимівнику було 2-3 хати і різні господарські будівлі. Офіційно козаків, що жили в зимівнику, називали сиднями або гніздюками. Ці запорожці займали підлегле становище щодо січових козаків.
Тест
Лекція 11: Українські землі у другій половині XVIII ст.
Розпочати
Якою цифрою позначено регіон, що НЕ ВХОДИВ до складу Речі Посполитої впродовж 1569–1795 рр.?
Далі
Перевірити
Показати результат
Яка з цих подій XVIII ст. була першою?
Далі
Перевірити
Показати результат
Хто з перелічених постатей був при владі раніше, за інших?
Далі
Перевірити
Показати результат
Яка з цих подій XVIII ст. була останньою за хронологією?
Далі
Перевірити
Показати результат
У своїй праці «До знесення панщини в Галичині» Іван Франко писав:

«Коли на хлопа надто тиснула панщина, він тікав від неї… в крайньому разі в опришки».

У цьому вислові автор указував на
Далі
Перевірити
Показати результат
Яка з цих подій XVIII ст. була першою?
Далі
Перевірити
Показати результат
Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…»

У документі описано події часів
Далі
Перевірити
Показати результат
Гетьманство в Україні було остаточно ліквідовано:
Далі
Перевірити
Показати результат
Укажіть заходи гетьмана Кирила Розумовського (декілька правильних відповідей)
Далі
Перевірити
Показати результат
Ти здатен на більше! Ми віримо в тебе!
Пройти ще раз
Нормально, але ми віримо, що ти можеш краще!
Пройти ще раз
Добре, проте досконалості немає меж!
Пройти ще раз
Чудово, ти єдиноріг-розумака!
Пройти ще раз