Історія україни в історіях: лекція 1

ВСТУП ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

Історія про те, що таке історія взагалі та як нам вдається вивчати те, що вже минуло.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Історія наука про минуле. На роботу історика впливають його власні уявлення та переконання, як би він не намагався цього уникнути. Саме тому існують різні трактування одних і тих самих фактів, різні версії історії.
Археологія наука, що вивчає давні побут і культуру людського суспільства на підставі речових пам'яток минулого, добутих розкопками.
Цивілізація людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).
Хронологія це послідовність подій у часі.
Найбільш поширена періодизація історії України:
  1. Стародавня історія (від найдавніших часів до V ст.)
  2. Середньовіччя (V-XV ст.)
  3. Ранньомодерний або Ранній новий час (XVI-XVIIIст.)
  4. Модерний або Новий час (XIX ст.)
  5. Новітня історія (XX-XXI ст.)
Історичні джерела носії історичної інформації, що виникли як продукт розвитку природи й культури та відображають той чи інший бік людської діяльності.

Речові
пам'ятки матеріальної культури: знаряддя виробництва, предмети побуту, архітектурні пам'ятники.

Письмові
зафіксовані на папіруси, пергаменти, папери, літописи.

Усні
фольклор, народні пісні, історичні думи,
перекази, легенди, народні прислів'я та приказки

Етнографічні
пам'ятки, які розповідають про характер
і особливості побуту, культури, звичаїв того чи іншого народу.

Лінгвістичні
мовні явища та дані з історії розвитку мови.

Кіно-, фото- та аудіодокументи.